20-те принципа на дисциплината Алекзандър

alexander-discipline-bg20-те принципа на дисциплината Алекзандър

Дата на издаване: 2/2021 г.

Издател: Инфодент-БГ ООД
Език: Български
Книга, твърди корици, 232 стр., 1000 цветни илюстрации.

Учебник по дентална медицина, отодонтия

Принципите на дисциплината „Алекзандър” са:

 1. Усилие = Резултат
 2. Няма малки неща
 3. Не забравяйте принципа „KISS” (Keep It Simple, Sir) – направете го просто
 4. Прилагайте ортодонтия, основана на факти
 5. Осъзнайте важността от диагностика и планиране на лечението
 6. Използвайте брекетите според тяхната прескрипция и дизайн
 7. Съобразете позиционирането на брекетите с индивидуалното лечението
 8. Постигнете прогнозираната ортопедична корекция
 9. Използвайте дъги с доказан дизайн и съвременна система от сили
 10. Консолидирайте дъгите още в ранния етап на лечението
 11. Научете се как да поставяте дъгите
 12. Нивелирайте дъгите и отворете захапката с подчертана обратна крива на Шпее
 13. Напредвайте бързо до завършването на етапа на подмяна на дъгите. След това ги оставете.
 14. Създайте симетрия
 15. Напредвайте до  завършване на етапа на подмяна на дъгите преди да започнете използването на сили чрез ластици.
 16. Научете целите на безекстракционното лечение
 17. При случаите с екстракция започнете лечението с горната дъга
 18. Възползвайте се от „Дрифтодонтията”
 19. Използвайте план на ретенция, предвиждащ дългосрочни промени
 20. Прилагайте систематичен подход при лечението

Поръчайте книгата от Денталбукс