Учени откриха начин за изследване за диабет при посещение при зъболекаря

Снимка: news-medical.net

Снимка: news-medical.net

Проучване на Нюйоркския университет (NYU) e открило 99% съответствие в резултатите от изследвания за хемоглобин А1с на капилярна кръв и на гингивална кревикуларна кръв, което означава, че изследванията за диабет ще могат да се правят при посещенията при зъболекаря.

Изчислява се, че 8.1 млн. от общо 29.1 млн. души, страдащи от диабет в САЩ, са недиагностицирани, а мнозина от онези, които имат диабет, са с неадекватен гликемичен контрол.

Имайки предвид, че повечето хора ходят на зъболекар по-редовно, отколкото на профилактични прегледи при личния си лекар, посещенията при зъболекар може да са подходящо място за изследвания за диабет и мониторинг на гликемичния контрол за много пациенти в риск, пише на сайта си Нюйоркският университет в публикация относно проучването.

Самото проучване е публикувано в Американския журнал за обществено здраве.

То потвърждава, че използването на гингивална кревикуларна кръв (ГКК) за изследване на хемоглобин А1c (HbA1c) дава стойности, които са почти идентични с тези, получени при изследване на капилярна кръв, взета от пръста, със съответствие от .991 между двете кръвни проби на 408 пациента.

Изследването на HbA1c се подкрепя от Американската асоциация на диабетноболните (American Diabetes Association) с цел диагностициране на диабета и мониторинг на гликемичния контрол.

„Имайки предвид резултатите от изследването, денталните прегледи може да са полезна възможност за провеждане на изследване за диабет при недиагностицирани пациенти в риск – важна първа стъпка за идентифицирането на онези, които се нуждаят от по-нататъшно изследване за определяне на диабетния им статус, казва главният изследовател доц. д-р Шийла Строс, доцент и съуправител на Отдела за статистика и управление на данни към Колежите по медицина и дентална медицина на Нюйоркския университет.

Изследването, озаглавено „Потенциал за мониторинг на гликемичния контрол и скрининг за диабет при посещения при зъболекаря, използвайки кръв от устната кухина” („The Potential for Glycemic Control Monitoring and Screening for Diabetes at Dental Visits Using Oral Blood“) надгражда откритията на предишно пилотно изследване за използването на ГКК за изследване за диабет по време на редовен дентален преглед.

Макар че всички хора в риск от диабет могат да имат полза от допълнителните възможности за изследване, д-р Строс и нейният екип откриват, че най-големите „печеливши” от скрининга за диабет или гликемичния контрол по време на посещенията при зъболекаря биха били хората над 45-годишна възраст.

„Нашето изследване има голямо значение за общественото здраве, защото разкрива важността от използване на възможността при денталното посещение (а) да се проверяват пациенти в риск, които досега не са били диагностицирани с диабет, особено тези над 45 г., и б) да се упражнява гликемичен контрол при пациентите, които вече са диагностицирани с диабет, така че да им помогнем да поддържат здравето си колкото е възможно по-добре,” обобщава д-р Строс.

Вашият коментар