Предписването на ненужни антибиотици при зъбобол е все по-тревожно, алармират британски учени

Антибиотици при зъбоболНад половината от всички пациенти, посетили общопрактикуващите си лекари във Великобритания заради дентален проблем през последните 10 г. са получили като предписание антибиотици вместо дългосрочно лечение, сочат резултатите от ново проучване.

В десетгодишното ретроспективно изследване, публикувано в Британския журнал по обща практика (British Journal of General Practice) и цитирано от „Медикъл нюз тъдей”, екип експерти от Университета в Кардиф, Уелс, и Здравния борд на Кардиф и Вейл разгледал денталните консултации при общопрактикуващите лекари във Обединеното Кралство и броя на рецепти за антибиотици в резултат от това.

Изследването открило, че много пациенти посещават джипитата вместо зъболекаря си, и че над половината от тези консултации довели до предписване на антибиотици, с вероятност да не помогнат, както и потенциално да навредят.

„Нашето изследване откри, че много хора посещават общопрактикуващите лекари вместо зъболекарите си, щом им се появи дентален проблем,” казва д-р Ануен Коуп, зъболекар и стажант по обществено дентално здраве в Здравния борд на Кардиф и Вейл, който е автор на изследването заедно със свои колеги от Училищата по медицина и дентална медицина в Университета в Кардиф.

„Повечето дентални проблеми не могат да бъдат управлявани цялостно от един общопрактикуващ лекар. Когато пациентите трябва да отидат при зъболекар, а не го правят, това поставя допълнително бреме върху плещите на и без друго претоварените джипита”, добавя той.

„Най-доброто решение за тежък зъбобол остава оперативна интервенция като вадене или лечение на кореновите канали. Тези лечения могат да бъдат извършени само от зъболекар. Следователно, винаги трябва да насърчаваме пациентите да ходят на зъболекар, вместо при джипито си, когато им се появи дентален проблем”, заявява още Коуп.

Най-тревожното откритие на изследването обаче е броят ненужни рецепти за антибиотици, изписани през последните 10 години.

Учените откриват, че над половината от пациентите в изследването, които са се консултирали с личния си лекар заради дентален проблем, са получили рецепта за антибиотик. Това води до сериозни опасения за денталното здраве на хората във Великобритания в дългосрочен план, както и за потенциалния принос на този фактор към устойчивостта на антибиотици.

Антибиотичната резистентност, която се появява, когато бактериалните инфекции вече не реагират на антибиотиците, е сериозен проблем, и употребата на антибиотици е най-важният фактор, водещ до повишаването й.

„Широкоразпространеното приложение на антибиотици при справянето с оплаквания, свързани с денталното здраве, е тревожно. Въпреки че антибиотиците не са ефективно решение за денталните проблеми, открихме, че над половината от консултациите за дентални проблеми са довели до рецепта с антибиотик”, казва авторът на изследването.

Според него, това води до редица други проблеми. То означава, че пациентите не получават дълготрайно решение на денталните си проблеми и може дори да изпитват болка по-дълго време.

„Предписването на антибиотици също така носи риск от нежелани лекарствени реакции и вероятност да повиши броя на медицинските консултации за дентални проблеми по-нататък. Още по-обезпокоителен е потенциалният ефект върху нивата на антибактериална резистентност. Антибиотиците спасяват живот и следователно е важно да се използват внимателно и само когато са наистина необходими”, смята Коуп.

Той изтъква, че ограничаването на предписването на антибиотици за дентални проблем е важна стъпка в това да се гарантира, че антибиотиците ще са на разположение в идните години.

Самото изследване не е търсило причините, поради които пациентите търсили помощ от личния си лекар, вместо от зъболекар, и е възможно джипитата понякога да лекуват пациенти, които им казват, че не успяват да се вредят за час при зъболекаря.

Въпреки това екипът учени се надява, че изследването ще помогне да се даде гласност на нуждата от по-адекватна консултация за денталните проблеми и до ограничаването на предписването на антибиотици от джипитата на такива пациенти.

„Посланието от нашето изследване е елементарно: общопрактикуващите лекари трябва да избягват рутинното изписване на антибиотици, когато при тях идват пациенти с дентални проблеми.“ Необходима е повече работа, за да се разбере как най-добре тези пациенти да бъдат насочвани към спешни дентални услуги.

Разбирането на причините за предписване на антибиотици за орално здраве ще помогне да се информират образователните интервенции за джипита, така че пациентите да получават най-подходящата помощ за денталното си състояние.