Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.dentalmedicine.eu. Посещавайки го, вие се съгласявате със следните правила и условия за ползване. Сайтът е собственост на Инфодент-БГ ООД. Съдържанието в сайта има информационно предназначение. То няма консултативна насоченост и не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия. Достъпът до информацията е безплатен.

Използването и достъпът до сайта www.dentalmedicine.eu и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

Правилата и условията за ползване на този сайт могат да бъдат променяни по всяко време от Инфодент-БГ ООД и Вашето присъствие тук означава, че се съгласявате с последните промени в условията за ползване.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби, пропуснати ползи или вреда за здравето възникнали от преглеждането, използването или посещението на този сайт или съдържанието му. Страницата www.dentalmedicine.eu, може да съдържа технически неточности и грешки. Информацията в тях може да се обновява от време на време, а понякога може да е остаряла. Не поемаме отговорност за запазването на информация до определена дата, както и за невъзможността да го направим.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение и Инфодент-БГ ООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Декларация за поверителност

Кои сме ние?

Инфодент-БГ ООД е издателство. На сайта на фирмата https://infodent.bg се получават запитвания за конкретни продукти, абониране за дентална литература, участие в конгреси и конференции на лекари по дентална медицина и зъботехника.

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

Как използваме Вашата информация

Тази декларация за поверителност описва как ние, Инфодент-БГ ООД, ще събираме и използваме  Вашите лични данни за при изпълнение на договори с нашите потребители, в случаите на осъществяване на директен контакт или при провеждане на анкети.

При изявяване на желание от Ваша страна да получавате бюлетин от нас, ще Ви бъде изпратен e-mail с Уведомление за поверителност, в което ще Ви дадем подробна информация за това как обработваме Вашите лични данни.

Защо Инфодент-БГ ООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим услугите и продуктите, които предлагаме, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Инфодент-БГ ООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Ще споделя ли Инфодент-БГ ООД личните ми данни с някой друг?

Ако искаме да предадем Вашите специфични лични данни на трета страна, ние ще го направим само след като сме получили Вашето съгласие, освен ако не сме законово задължени да действаме по друг начин.

Как ще използва Инфодент-БГ ООД личните данни, които събира за мен?

Инфодент-БГ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни.