Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.

ТЕМА: Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителен семинар в три части

+ ДВУДНЕВНИ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ МЕЖДУ МОДУЛИТЕ

ДАТИ:

 • МОДУЛ-1: 2 ноември 2019 г.
 • МОДУЛ-2: 18 януари 2020 г.
 • МОДУЛ-3: 21 март 2020 г.
 • ПРАКТИЧЕСКИ КУРС-1: 29-30 НОЕМВРИ 2019 г.
 • ПРАКТИЧЕСКИ КУРС-2: 28-29 ФЕВРУАРИ 2020 г.

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, кино Арена, бул. Цариградско шосе 115, The MALL

ОРГАНИЗАТОР: Di Nova Clinics и Инфодент

МОДУЛ 1 – 02.11.19 г.

Функция. Поглед отвътре.

09.30 -11.00 ч. Функция. Позиция на долната челюст. Съпътстваща анатомия. Фактори, върху които можем да влияем и обстоятелства, които трябва да приемем. Адаптация и декомпенсация.
11.30 -13.00 ч. Оклузия. Оклузия и функция. Депрограмиране – ефективност и проблеми. Вертикален размер на оклузията. Нужда, ползи, приложение и грешки при терапия с шини.
14.00 -15.30 ч. Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация. Индивидуализация в рамките на правилата. Пропорции и естетика – изкуството на комбинацията. Идеален и индивидуален лечебен план.
16.00 -17.00 ч. Въпроси, коментари и дискусия.

МОДУЛ 2 – 18.01.2020 г.

Оклузия и функция.

09.30 -11.00 ч. Функция. Централна релация. Мускулатура. Става. Адаптирана позиция.
Разчитане на оклузалната ситуация и аргументиран избор на лечебен план.
11.30 -13.00 ч. Темпоро-мандибуларни разстройства. Класификация. Алгоритъм на Доусън. Алгоритъм на Окесон. Практически ефекти.
14.00 -15.30 ч. Планиране на функционално-естетичен оптимум стъпка по стъпка
16.00 -17.00 ч. Въпроси, коментари, дискусия.

МОДУЛ 3 – 21.03.2020 г.

Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти.

09.30 -11.00 ч. Патология, етиология и статус, определящи подхода.
11.30 -13.00 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли.
14.00 -15.30 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли.
16.00 -17.00 ч. Въпроси, коментари, дискусия.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ

Практическите курсове ще се проведат при записани 12 участника.

ЦЕНА: Обявените цени са с включен ДДС.

 • 280 лв. – модул 1 до 25.10.2019 г. /320 лв. след 26.10.2019 г.
 • 280 лв. – модул 2
 • 280 лв. – модул 3
 • 150 лв. – за студенти, за модул /заверена студентска книжка/
 • 2400 лв. – практически курс 1
 • 2400 лв. – практически курс 2

РЕГИСТРАЦИЯ ОН-ЛАЙН

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Инфодент-БГ ООД, тел. 02/963 45 43; 0885 117 684, 0885 807 675; e-mail: congress @infodent.bg