Загубата на зъби при възрастните хора е свързана с влошаване на физическо и умственото състояние

Снимка: deardoctor.com

Снимка: deardoctor.com

От блога на д-р Дейвид Уилхайт
зъболекар в Плано, Тексас, САЩ

Д-р Георгиос Цакос от Юнивърсити Колидж Лондон, Факултет по епидемиология и обществено здраве, наскоро публикува открития в Журнала на американското гериатрично общество (Journal of the American Geriatrics Society), свързващи загубата на зъби при възрастните хора с влошаване на физическото и умственото им състояние.

Д-р Цакос и колегите му са анализирали данни от Английското изследване на застаряването (English Longitudinal Study of Aging – ELSA), включващо над 3 100 възрастни над 60-годишна възраст, живеещи в Англия.

Учените са изследвали както паметта, така и скоростта на движение на участниците, след което са сравнили резултатите на хората, запазили поне част от естествените си зъби, с резултатите на участниците без нито един запазен зъб.

Хората от втората група са показали с 10% по-ниски резултати и на двата теста.

Макар че тютюнопушенето, пиенето на алкохол, полът, възрастта и депресията изглежда не оказват особено голямо влияние върху състоянието на възрастните хора, то връзката между цялостната загуба на зъбите и влошената памет и скорост на придвижване е значима.

Загубата на зъбите може да е ранен показател за влошаване на умственото и физическото състояние в по-напреднала възраст, особено между 60- и 74-годишна възраст,” казва д-р Цакос.

Освен това учените са заключили, че е вероятно социалноикономическият статус да е свързан с умственото и физическото забавяне и загубата на зъби.

Въпреки че в САЩ загубата на зъбите спада от над 50 г., според Американската асоциация за дентални изследвания и рядко срещана в домакинствата с по-високи доходи, тя има непропорционално висок дял сред американците, живеещи в бедност.

Откриването на загуба на зъби у възрастните пациенти може да позволи на зъболекарите и лекарите да забележат рисковете от по-нататъшно влошаване на физическото и умственото им състояние и да вземат мерки това влошаване да бъде забавено.

Д-р Цакос изтъква, че трябва да се наблюдават проблемите, свързани със загубата на зъби „като начина на живот и психосоциалните фактори”.

Един от най-добрите начини да се предотврати загубата на зъби е да продължите да посещавате зъболекаря си два пъти годишно за професионално почистване на зъбите, както и засичате в ранна фаза всяка поява на зъбен кариес.

Вашият коментар