Видео: Представяне на тунелна техника

Тунелна техника, представена от д-р Балинт Молнар от Факултета по пародонтология на Университета „Земелвайс” в Будапеща, Унгария